Instrukcje do ćwiczeń z przedmiotu
"Systemy i sieci telekomunikacyjne 2" - studia dzienne, EiT TiO, sem. IV
 

 

Numer ćwiczenia

Temat

Instrukcja
1.

Podstawy obsługi i konfiguracji routerów i przełączników sieciowych.

2.

Konfiguracja i badanie routingu statycznego w sieci wielosegmentowej.

3.

Konfiguracja i badanie protokołów routingu dynamicznego.

4.

Konfiguracja i badanie routingu statycznego w sieci Frame-Relay.

5.

Realizacja kontroli ruchu w sieci IP z wykorzystaniem list dostępowych (ACL).

6.

Realizacja i badanie sieci LAN i VLAN z wykorzystaniem zarządzalnych przełączników Ethernet.

7.

Konfiguracja wybranych parametrów jakościowych (QoS) transmisji sieciowej.