Instrukcje do ćwiczeń z przedmiotu
"Zarządzanie sieciami teleinformatycznymi 2" - studia dzienne, EiT TI, sem. VI

 

Numer ćwiczenia

Temat

Instrukcja
1.

Zarządzanie połączeniami i konfiguracją sieci LAN z wykorzystaniem routera Cisco ISR.

2.

Zarządzanie i monitorowanie stacji sieciowych z wykorzystaniem protokołów SNMP i RMON.

3.

Kontrola ruchu TCP/IP poprzez złożone i kontekstowe listy dostępowe (ACL).

4.

Konfiguracja usługi uwierzytelniania na porcie w standardzie 802.1x.

5.

Zarządzanie jakością transmisji sieciowej z wykorzystaniem mechanizmów QoS.

6.

Konfiguracja i zarządzanie trasami protokołu IPv6 w sieci wielosegmentowej.

7.

Zintegrowane środowisko zarządzania systemem sieciowym z wykorzystaniem usług Active Directory.

8.

Stosowanie zasad grup (GPO) w usłudze Active Directory.