Instrukcje do ćwiczeń z przedmiotu:

"Zarządzanie sieciami i usługami telekomunikacyjnymi" - studia dzienne, EiT 2st., sem. II

 

Numer ćwiczenia

Temat

Instrukcja
1.

Podstawy obsługi i konfiguracji routerów i przełączników sieciowych.

2.

Zarządzanie i monitorowanie stacji sieciowych z wykorzystaniem protokołów SNMP i RMON.

3.

Konfiguracja i zarządzanie statycznymi trasami protokołu IPv6 w sieci wielosegmentowej.

4.

Konfiguracja i zarządzanie dynamicznymi trasami protokołu IPv6 w sieci wielosegmentowej.

5.

Konfiguracja i zarządzanie jakościowymi parametrami transmisji w sieciach IP.

6.

Zarządzanie usługami w systemie telefonii VoIP.